Sztuka - Co nieco o niej i jej historiiZarówno w przestrzeni publicznej, jak i osobistej, sztuka nie jest już zwyczajną ozdobą. Właściwie każdy uważa jej poziom za nader istotnym elementem życia społecznego – nawet ci, którzy negujące te obrazy poglądy oddają głos. Niewiele osób może również powiedzieć, że wszystkie podane tu tematy są im obojętne. Przyznajmy sobie na ile sprawa ta jest ważna. Ponadto odnosi się to także do tzw. codziennych spraw, a więc tych bardzo praktycznych i konkretnych...

Jakie są rodzaje sztuki?

Właściwie najlepszą odpowiedzią na to pytanie jest odpowiedź na pytanie: kto tworzy sztukę? Odpowiedź jest jedna – artyści. Im bowiem właśnie jest ona skierowana. Sztuka jest więc rodzajem wyrazu, w którym artyści, czyli ci, którzy tworzą dzieła, znajdują sposób na wyrażenie swoich poglądów, postaw, emocji. Ich dzieła stanowią więc jakby szczelinę, w której artyści wypijają swoje szkło. Dlatego też sztuka jest ważna, ponieważ jest ona odzwierciedleniem świata artystów, a więc miejsca w którym odbywają się ich wewnętrzne walki, przeciwstawiające się każdej prawidłowości, konwencji, społecznych nawyków, świętości – a nawet pojęć.

Historia sztuki

Inaczej niż w wypadku wiele innych spraw, nie można stwierdzić, że dzieje sztuki są bliższe naszemu współczesnemu świadectwu, być może z racji zbieżności z ewolucją języka, czy też dziedzictwa kulturowego. Nie jest bowiem tak, że zachowane są dla nas zabytki z tamtych czasów, a więc można je ocenić, poznać ich rozmaite uwarunkowania. Tak nie jest. Sztuka w swoim wyrażaniu, jak i jej uwarunkowaniach, najprawdopodobniej wyniesiona jest wyłącznie z samego świadectwa. Nie jest to nic nowego, bowiem sprawy te nie ulegały zmianie od początku świata. A więc sztuka jako zjawisko istnieje od zawsze, choć gdybyśmy mieli dzisiaj zająć się jej historią, musielibyśmy wyłącznie w oparciu o wypowiedzi artystów, oraz przełożyć ich wewnętrzne emocje, emancypację, pragnienie samodzielności na zjawisko, które zawsze istniało, od zarania dziejów. ## Współczesne formy sztuki Nie trzeba wiele wiedzieć, by stwierdzić, że są formy sztuki, które wyraźnie dominują na świecie artystycznym. To znaczy dominującym obecnie rozrywkiem, jest muzyka, a nawet łącząca się z nią tańca, oraz wszelkiego rodzaju wystawy. O ile ta ostatnia forma sztuki może się wydawać czymś niezwykłym, najzupełniej naturalnym jest kolejna teza, iż bardzo dużą rolę odgrywa współczesny ruch artystyczny.

Co zmienia się w artystycznym świecie?

Najbardziej zmieniają się upodobania artystów, gdyż coraz to częściej zmieniają się ich gusty. To znaczy, że kiedy w jakiejś sztuce jest wszystko, co najlepsze, wtedy artyści niezmiennie biorą się do niej po rękę. Czyli jak gdyby nie było czasu, nie można ich odstraszyć niczym. W ich umysłach żadna uroda nie jest niepozorna, żadna muzyka nie jest mało interesująca, żadna forma sztuki nie jest całkiem odkryta. Współczesne artystyczne środowisko jest bardzo zróżnicowane, a więc znajdują w nim miejsce także ludzie zupełnie niegodni zajmowania się sztuką, jednak jest to także wynik współczesnej kultury, w której sztuka nie jest już tak bardzo ukryta, jak to było w przeszłych czasach. Współczesne artystyczne środowisko jest wyjątkowo szerokie.