Niezbędne akcesoria w każdym gospodarstwie

Rośliny uprawne zbierane są z pól, gdy osiągną dojrzałość technologiczną zgodą z ich przeznaczeniem. W przypadku zbioru upraw, w których plonem handlowym są nasiona lub ziarniaki, o odpowiednim momencie zbioru informuje ich wilgotność. Dla większości upraw powinna być możliwie niska, aby zbiór przebiegał płynnie, a przyszłe magazynowanie plonu, nie sprawiało większych problemów. Plon o niskiej wilgotności to również wyższa cena przy bezpośredniej "sprzedaży z pola" lub niższe koszty jego suszenia.

Jak określić wilgotność ziarna lub nasion?

Jest wiele sposobów na określenie terminu zbioru, które można nazwać "domowymi" jednak ich wiarygodność jest niska, ponieważ często są obarczone dużym błędem. W związku z tym należy skupić się na profesjonalnych narzędziach, które z bardzo dużą dokładnością pozwolą na określenie wilgotności nasion czy ziarna. W tym celu należy wykorzystać wilgotnościomierz. Jest to urządzenie, które zwykle pozwala na określenie również innych parametrów plonu — masy hektolitra, temperatury.

Ważna dokładność pomiaru

W gospodarstwach uprawianych jest zwykle kilka gatunków roślin, z których zbierany jest plon nasion lub ziarna. W związku z tym bardzo ważne jest, aby wilgotnościomierz dostosowany był do pomiaru parametrów plonu różnych gatunków. Tylko rozdział na poszczególne gatunki umożliwia uzyskanie wiarygodnego pomiaru, jego precyzję zwiększa również ścisłe przestrzeganie instrukcji urządzenia.

Wilgotnościomierz Farmex MT-Pro dostępny tutaj https://osadkowski.pl/produkt/wilgotnosciomierz-farmex-mt-pro--s-125154 pozwala na precyzyjny pomiar wilgotności 40 gatunków roślin uprawnych. Dzięki tak szerokiemu spektrum spełni on wymagania większości gospodarstw.

Trwałość urządzenia i wygoda użytkowania

Wybierając wilgotnościomierz, warto zwrócić uwagę na jego odporność na kurz i zabrudzenia, ponieważ będzie on wykorzystywany najczęściej w warunkach polowych. Dodatkowo jego menu powinno być maksymalnie proste i intuicyjne, pozwoli to na łatwe oraz szybkie korzystanie z niego.

Zdecydowanie najważniejszą funkcją wilgotnościomierza, jest określenie terminu zbioru uprawy. Może on być wykorzystywany do monitoringu stanu magazynowanych nasion lub ziaren bądź też weryfikacji danych uzyskanych ze skupu. Wilgotnościomierz jest przydatnym urządzeniem, w które powinno być wyposażone każde gospodarstwo profesjonalnie podchodzące do prowadzenia upraw.