Czym jest dogoterapia i dlaczego jest skuteczna?Terapia z udziałem psów to interakcja między człowiekiem a zwierzęciem, w której wyszkolone psy odwiedzają osoby przebywające w szpitalu, domu pomocy społecznej, domu opieki lub innej placówce opieki zdrowotnej, aby zapewnić im wsparcie emocjonalne i poprawić ich samopoczucie. Każdy, kto kiedykolwiek posiadał psa, wie, że ma on niemal magiczną zdolność do uspokajania naszego ducha i wnoszenia słońca nawet w najciemniejsze dni. Nawet krótkie spotkania z psami mogą mieć głęboki wpływ na samopoczucie człowieka.

Pozytywny wpływ, jaki wywierają na człowieka kontakty z psami, wykracza poza zwykłe uszczęśliwianie nas. Korzyści te wynikają z licznych właściwości psa i jego interakcji z ludźmi - zwłaszcza w przypadku trudnych okoliczności, takich jak długotrwałe choroby lub stresujące sytuacje, takie jak szpitale czy domy opieki. Obecność psa pomaga zmniejszyć poziom stresu, obniżyć ciśnienie krwi, zwiększyć szczęście i promować socjalizację poprzez kontakt z innymi ludźmi.

Jaki jest cel terapii z psami?

Podstawowym celem terapii z psami jest promowanie emocjonalnego dobrostanu i ogólnego zdrowia u ludzi w każdym wieku, płci, rasy i kultury. Terapia z udziałem psów jest najczęściej kojarzona z placówkami służby zdrowia oraz osobami, które nie mają dostępu do innych rodzajów terapii. Psy terapeutyczne są również coraz częściej częścią programów opieki paliatywnej. Terapia z udziałem psów jest również ważnym elementem programów opieki nad dziećmi i programów edukacyjnych, w tym programów mających na celu zapobieganie wykorzystywaniu dzieci i znęcaniu się nad nimi. Wiele ośrodków wykorzystuje psy terapeutyczne do pomocy osobom o specjalnych potrzebach, takim jak osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby niepełnosprawne fizycznie czy seniorzy.

Jak skuteczna jest terapia z udziałem psów?

Terapeutyczne korzyści psów wynikają z ich zdolności do łączenia się z ludźmi na różnych poziomach. Psy są nieosądzające i bezwarunkowe w swoim uczuciu do ludzi. Ich pozytywna energia i entuzjazm dla życia mogą być bardzo podnoszące na duchu i dodawać otuchy w trudnych chwilach. Psy mają również zdolność do adaptacji, co oznacza, że potrafią zmieniać swoje zachowanie w zależności od sytuacji. Może to być szczególnie pomocne dla osób o różnych zdolnościach lub w różnym stadium rozwoju psychicznego. Psy mogą również pomagać ludziom na wiele różnych sposobów, w zależności od rodzaju sytuacji, niepełnosprawności lub choroby.