Najnowsze wiadomości dotyczące kryptowalutEkosystem płatności przechodzi obecnie poważną transformację, ponieważ na rynku pojawiają się nowe technologie i nowi gracze. Chociaż jest to wyzwanie dla zasiedziałych graczy, tworzy to nowy zestaw możliwości dla graczy, którzy mogą wykorzystać te trendy. Wiadomości kryptowaluty badają kluczowe trendy w zakresie kryptowalut, które będą kształtować przyszłość płatności. Trendy te obejmują tokeny cyfrowe zastępujące transakcje gotówkowe, technologię blockchain umożliwiającą nowe sieci graczy i transakcje pozbawione zaufania, a także małe firmy stające się bezpłatnymi dostawcami punktów sprzedaży z aplikacjami mobilnymi i zunifikowanymi programami lojalnościowymi. Czytaj dalej, aby odkryć, jak te trendy mogą wpłynąć na Twoją firmę w przyszłości!

Co to jest Insider Trading?

Insider trading odnosi się do obrotu akcjami lub innymi papierami wartościowymi przez osoby, które mają dostęp do istotnych, niepublicznych informacji o spółce, której akcjami handlują. Może to dać ludziom nieuczciwą przewagę nad tymi, którzy handlują na podstawie informacji publicznych.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) jest odpowiedzialna za egzekwowanie przepisów dotyczących wykorzystywania informacji poufnych w USA. SEC definiuje insider trading jako handel oparty na czymś, co nie jest dostępne dla ogółu społeczeństwa. Może to być niepubliczna informacja o kondycji finansowej danej spółki, planowanej strategii korporacyjnej lub perspektywie zbliżających się działań korporacyjnych, takich jak zmiana zarządu, fuzja, przejęcie lub sprzedaż aktywów.

SEC każdego roku prowadzi wiele spraw dotyczących wykorzystywania informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi. Jest to nielegalne, a SEC może nakładać grzywny cywilne i inne kary na osoby, które angażują się w insider trading.

Dlaczego istnieje tak duży potencjał dla Insider Tradingu na rynkach kryptowalut?

Kryptowaluty to nowe, szybko rosnące i niedojrzałe rynki. To czyni je podatnymi na oszustwa i manipulacje. Ponadto większość obrotu odbywa się na nieregulowanych giełdach, więc istnieje ograniczony lub żaden nadzór rządowy lub sprawozdawczość regulacyjna.

Czynniki te ułatwiają pozbawionym skrupułów traderom angażowanie się w insider trading i popełnianie przestępstw, takich jak front-running, schematy Pump and Dump oraz manipulacje rynkowe.

Insider trading jest szczególnie rozpowszechniony w ICO (Initial Coin Offerings) i handlu kryptowalutami ze względu na powszechny brak nadzoru regulacyjnego i brak wymaganej sprawozdawczości finansowej.